Θερινά Σχολεία | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Θερινά Σχολεία

Για μία καλοκαιρινή μαθησιακή εμπειρία στα νησιά του Αιγαίου!

Τα Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για νέους/νέες και ώριμους/ώριμες επιστήμονες και ερευνητές/τριες από όλο τον κόσμο που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε state-of-the-art ερευνητικές δραστηριότητες και να ανταλλάζουν καινοτόμες ιδέες και μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν τα υπέροχα νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, ένα Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στη διεθνή ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να αναδείξει και να προβάλει περαιτέρω την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη στήριξη της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.

Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ότι προσφέρει ένα μοναδικό δίκτυο "ακαδημαϊκών νησίδων εκπαίδευσης και έρευνας" στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού ιδρύματος. Αναπτυσσόμενο σε έξι (6) πανέμορφα νησιά στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επιτυχημένα ανατρέψει τις επικρατούσες αντιλήψεις περί ακαδημαϊκής ζωής στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προσέγγιση όσο και από την άποψη της οργανωτικής δομής. Τα αποτελέσματα αυτής της πρόκλησης έχουν επιφέρει θεαματικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα και ταχεία ανάπτυξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ως ενός από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς θεσμούς στην ελληνική επικράτεια.

 

Current Style: Βασικό

espa.jpg