Βραβεία Αριστείας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Βραβεία Αριστείας

Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με απόφαση του Συμβουλίου, έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιους διδάκτορες, ενθαρρύνοντας ερευνητικές προσπάθειες στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα,  οι οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος. Στο παραπάνω πλαίσιο, προκηρύσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Συμβουλίου 5 ανά έτος βραβεία για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και 5 για προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με τρόπο ώστε να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία των Σχολών του Ιδρύματος.

Τα εν λόγω Βραβεία απονέμονται σε υποψήφιους/ες που επέτυχαν να δημοσιεύσουν μέρος της εργασίας τους σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και συντελεστή επιρροής (impact factor) ή έχουν τύχει άλλης ισοδύναμης αναγνώρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος περί Κανονισμού Βραβείων Αριστείας. Το Βραβείο συνοδεύεται από ειδικό δίπλωμα και χρηματικό ποσό.

Current Style: Βασικό

espa.jpg