Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 23 στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 23 στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Current Style: Βασικό

espa.jpg