πρόσληψη δύο Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023 του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

πρόσληψη δύο Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023 του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg