Ερευνητικά έργα από την ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα” | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ερευνητικά έργα από την ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”

Ερευνητικά έργα από την ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”

 

Η ερευνητική ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα” (Media Pedagogy Research Group) του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υπεύθυνο τον καθηγητή κο. Αλιβίζο (Λοϊζο) Σοφό συμμετέχει σε μια σειρά από ερευνητικά έργα με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στη διδασκαλία και τη μάθηση.

VRinHE: Integrating Virtual Reality in Higher Education Curricula

Το έργο VRinHE στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναφορικά με την αξιοποίηση και ένταξη των τεχνολογιών της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου (Φεβρουάριος 2022 – Ιανουάριος 2024), αναμένεται η παραγωγή των παρακάτω:

 • Εργαλειοθήκη αξιοποίησης των τεχνολογιών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι αναφορικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας
 • Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα αναφορικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Προτάσεις πολιτικής για Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως προς την αξιοποίηση των τεχνολογιών επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας στα αναλυτικά τους προγράμματα

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιου Ruse (Βουλγαρία), ενώ πέρα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχουν ως εταίροι οι οργανισμοί: Πανεπιστήμιο Λετονίας (Λετονία), Βουλγαρο-Ρουμανικό επιμελητήριο εμπορίου (BRCCI), CARDET (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), ENTER (Αυστρία).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.vr-in-he.eu/

LEADER AI: LEAarning analytics and AI for personaliseD lEaRning

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι ώστε η μάθηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα δυνατά σημεία και τις δεξιότητες των φοιτητών, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μαθησιακή Αναλυτική. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου (Δεκέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2024), αναμένεται η παραγωγή των παρακάτω:

 • LEADER AI Toolkit μια συλλογή από καλές πρακτικές, εργαλεία και τρόπους ένταξης της μαθησιακής αναλυτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι αναφορικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών ένταξης της μαθησιακής αναλυτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα αναφορικά με την αξιοποίηση των τεχνολογιών ένταξης της μαθησιακής αναλυτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιου Λευκωσίας (Κύπρος), ενώ πέρα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχουν ως εταίροι οι οργανισμοί: Πανεπιστήμιο Pitesti (Ρουμανία), CARDET (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Tallinn (Εσθονία), Virtual Campus (Πορτογαλία).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: https://leaderai.eu/

XRWomen: Empower Refugee Women through XR supported Language learning

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού μικτής πραγματικότητας για τη διδασκαλία της γλώσσας σε γυναίκες με μεταναστευτικό προφίλ, καθώς και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε φιλολόγους ως προς τη χρήση και αξιοποίηση περιβαλλόντων μικτής πραγματικότητας στη διδακτική τους πρακτική. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου (Δεκέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2024), αναμένεται η παραγωγή των παρακάτω:

 • Εργαλειοθήκη από καλές πρακτικές, εργαλεία, σενάρια και τρόπους ένταξης των τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας για τη διδασκαλία της γλώσσας σε γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Εκπαιδευτικό υλικό και πλατφόρμα για καθηγητές γλώσσας προκειμένου να τα αξιοποιήσουν τεχνολογίες μικτής πραγματικότητας στη διδασκαλία της γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Το έργο συντονίζει ο ερευνητικός οργανισμός CARDET (Κύπρος), ενώ πέρα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχουν ως εταίροι οι οργανισμοί: Πανεπιστήμιο Lodzi (Πολωνία) και ο οργανισμός SemWell (Τσεχία).

Vol3DEdu: Volumetric 3D Teachers in Educational Reality

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση της παιδαγωγικής αξίας των τρισδιάστατων ολογραμμάτων σε περιβάλλοντα μικτής πραγματικότητας, καθώς και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων προς την ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων για τη δημιουργία και χρήση των ολογραμμάτων αυτών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου (Δεκέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2024), αναμένεται η παραγωγή των παρακάτω:

 • Η επιμόρφωση 100+ εκπαιδευτικών από την Ευρώπη (30 από Ελλάδα) σε θέματα ηθικής χρήσης των τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας, ανοικτών μαθησιακών πόρων και δημιουργίας τρισδιάστατων ολογραμμάτων μέσω της εφαρμογής Volu app
 • Η δημιουργία μαθησιακών πόρων και σχεδίων μαθημάτων με χρήση της τεχνολογίας
 • Η αξιολόγηση και η διερεύνηση της παιδαγωγικής αξίας των τρισδιάστατων ολογραμμάτων σε περιβάλλοντα μικτής πραγματικότητας

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστημιακό Κολέγιο Δουβλίνου (Ιρλανδία), ενώ πέρα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχουν ως εταίροι ο οργανισμός CARDET (Κύπρος), και η εταιρεία τεχνολογία Volograms (Ιρλανδία).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: https://vol3dedu.eu/

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Μάιος 2023

Είδος ανακοίνωσης

Νέα

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg