ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου: Εργαστήριο Βιώσιμης & Ανθεκτικής Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου: Εργαστήριο Βιώσιμης & Ανθεκτικής Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg