Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες (Research in Marine Sciences) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες (Research in Marine Sciences)

Λέσβος

Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η απόκτηση των αναγκαίων εφοδίων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές για τη διεξαγωγή έρευνας στις Θαλάσσιες Επιστήμες, η οποία θα πιστοποιηθεί μέσω της δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας που θα αναλάβουν. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν μελλοντικό ερευνητή, επικεντρώνοντας αφενός σε γενικές μεθοδολογίες έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης αφετέρου σε εξειδικευμένες μεθόδους έρευνας που εφαρμόζονται σε όλες τις συνιστώσες των θαλασσίων επιστημών (φυσική ωκεανογραφία, χημική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, θαλάσσιες βιοεπιστήμες) και (β)στα δύο επόμενα εξάμηνα, την ανάληψη ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία όλων των σταδίων έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση πρωτότυπων ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας, ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, συζήτηση των αποτελεσμάτων) με απώτερο σκοπό τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg