Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Διατμηματικό) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Διατμηματικό)

Ρόδος

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Αιγαίου αντίστοιχα,  οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5317/27.11.2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (“Instructional Design for Online Distance Education”).

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος θα απονέμεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η εμβάθυνση στις επιστήμες της εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στις τεχνολογίες μάθησης και η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και των διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε (4) εξάμηνα.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (1) πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (2) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (3) πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/koino-diidrymatiko-pms-ekpaideytikos-sxediasmos-diadiktyakis-online-ekpaideyshs.html

Διάρκεια Σπουδών

4 εξάμηνα

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg