Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Δι-ιδρυματικό) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Δι-ιδρυματικό)

Χίος

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές” .

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάδειξη στελεχών υψηλού επιπέδου στο ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν αποκτήσει γνώσεις των σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών που προσφέρουν οι επιστήμες της διοίκησης, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Διαθέτουν δεξιότητες στη διαχείριση ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, διαστημικής τεχνολογίας και αυτοματισμών.

 

Το ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τρεις κατευθύνσεις:

  • Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg