Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)

Χίος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΝαυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε” (Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.) λειτουργεί από το 1998 και είναι το πρώτο χρονολογικά Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον χώρο της Ναυτιλίας στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και προσφέρεται κυρίως με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας (distance-learning) μέσω πλατφόρμας “σύγχρονης” μάθησης, σε συνδυασμό με σύντομους κύκλους “διά ζώσης” διδασκαλίας στην έδρα του Τμήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο”, με τρεις κατευθύνσεις εμβάθυνσης:

  • Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική.

 

Οι Διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)”  διαθέτουν στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, γνώση εφαρμοσμένων μεθόδων και ικανότητα καινοτόμων λύσεων στον ευρύτερο και σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου. Αποκτούν διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας γνώσεις οικονομίας και διοίκησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, πληροφορικής και τεχνολογιών, χρηματοοικονομικής, δικαίου, επιστημών του μηχανικού, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης αειφόρου ανάπτυξης. Διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια και ακολουθούν διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg