Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη

Ρόδος

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Και πιο συγκεκριμένα, η ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός και ως πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης. Η επιλογή της ανώτατης εκπαίδευσης ως αντικειμένου του ΠΜΣ πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ως εκ της σημασίας που της αποδίδεται σήμερα διεθνώς για την κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη και πρόοδο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο από πολιτική όσο και από επιστημονική άποψη. Ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ολοκλήρωση της Διαδικασίας της Μπολώνιας διαμορφώνει πλέον ένα νέο διεθνές πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες για το μέλλον.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο αναπτύχθηκε και η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα που θα εστιάζει στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρόκειται για το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που αναφέρονται σε διάφορα στοιχεία και σε διάφορες εκφάνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης γενικότερα, δεν υπάρχει κανένα που να εξειδικεύεται στην πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης. Από την άποψη αυτή η παρούσα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να χαράξει μία πορεία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή εννέα (9) μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters) με τίτλο που να αναφέρεται στην ανώτατη εκπαίδευση είτε ευθέως (ως highereducation) είτε με παραπλήσιο περιεχόμενο (ως lifelonglearning) ή και με προσθήκη άλλων συνθετικών (management, publicadministration, researchandinnovation). Τα εννέα αυτά προγράμματα έχουν καταγραφεί στον Πίνακα 1 στο τέλος της παρούσας Εισηγητικής Έκθεσης, όπου έχουν σημειωθεί και οι αντίστοιχοι ιστότοποι για περαιτέρω πληροφορίες. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι δύο από τα προγράμματα αυτά λειτουργούν ως ErasmusMundusMasters, ενώ ένα εξ αυτών (αυτό του UniversityofEdinburgh) θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2016. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2004 έως το 2013 λειτούργησε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του KasselUniversity στη Γερμανία με τίτλο “HigherEducationResearchandDevelopment” το οποίο ήταν και ένα από τα πρώτα σχετικά Masters στην Ευρώπη.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg