Δράσεις Στήριξης των Μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Προστασία και Αξιοποίηση της Έρευνας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δράσεις Στήριξης των Μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Προστασία και Αξιοποίηση της Έρευνας

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση: «Δράσεις Στήριξης των Μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Προστασία και Αξιοποίηση της Έρευνας»

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:  «Δράσεις Στήριξης των Μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Προστασία και Αξιοποίηση της Έρευνας» την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00-19:00.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των μελών του Πανεπιστημίου, για τις υπηρεσίες υποστήριξης που μπορεί να παρέχει το Γραφείο προς την κατεύθυνση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και της αξιοποίησης της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εκτός των υπηρεσιών και των δράσεων του Γραφείου, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές φορέων και ερευνητών που ασχολούνται με την προώθηση και αξιοποίηση της έρευνας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, διεξάγεται στο πλαίσιο του υποέργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου», της Πράξης «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5136151, Κωδ. 80824), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Κατηγορία

Εκδηλώσεις

Χώρος εκδήλωσης

Διαδικτυακά

Ημερομηνία

Τετάρτη, 26 Απρίλιος, 2023 - 17:00 εώς 19:00

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg