Εναρκτήρια εκδήλωση προγράμματος επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων της Λέσβου στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό" | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εναρκτήρια εκδήλωση προγράμματος επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων της Λέσβου στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό"

Η Διεπιστημονική Ερευνητική Ομάδα “ΘΑΛ-ΧΩΡ” του Πανεπιστημίου μας, σας προσκαλεί στο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων της Λέσβου στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό»*, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου 2023.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, (βλ. συνημμένο αρχείο:  Έναρξη.pdf). 

Οι διαλέξεις του προγράμματος που θα ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθούν από προσκεκλημένους καθηγητές και ερευνητές της Ελλάδας και της Κύπρου, από τις 24 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Παν. Αιγαίου στη Μυτιλήνη,  (βλ. συνημμένο αρχείο: Διαλέξεις.pdf). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το συνημμένο δελτίο τύπου ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος επιμόρφωσης, στη διεύθυνση: https://gpav.aegean.gr/thal-chor2/.

Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση  https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=30440

 

Με εκτίμηση

 

Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 για το Παν. Αιγαίου

 

* Το «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των φορέων της Λέσβου στο Θαλάσσιο Χωροταξικό́ Σχεδιασμό́» πραγματοποιείται από́ το Παν. Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού́ Έργου: «Διασυνοριακή́ Συνεργασία για Εφαρμογή́ Θαλάσσιου Χωροταξικού́ Σχεδιασμού́» - ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, (URL: https://www.mspcygr2.info), το οποίο συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή́ Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», (URL: https://greece-cyprus.eu).

Κατηγορία

Εκδηλώσεις

Χώρος εκδήλωσης

Μυτιλήνη, αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Λέσβου

Ημερομηνία

Δευτέρα, 23 Ιανουάριος, 2023 - 18:00 εώς Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος, 2023 - 20:00

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg