Ευγενία Πάττα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ευγενία Πάττα

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.Ι Δ.Ε.Κ.). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Η απεικόνιση του σώματος των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στην ένατη τέχνη. Παιδαγωγικές προεκτάσεις».   Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγητής Χρήστος  Δερμεντζόπουλος (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Καθηγητής Αrie Kizel (Department of Learning, Instruction and Teacher Education, University of Haifa).

 
 
 
 

Current Style: Βασικό

espa.jpg