Εύα Λίτινα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εύα Λίτινα

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Η  κυρία Εύα Λίτινα, Υποψήφια Διδακτόρισσα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ήταν η νικήτρια του Διαγωνισμού καλύτερης επιστημονικής εργασίας στο πλαίσιο του Συνεδρίου του International Bar Association (ΙΒΑ) στον τομέα του Ναυτικού Δικαίου και Δικαίου Μεταφορών κατά την απερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Η επιστημονική εργασία της κ. Εύας Λίτινα με θέμα “A navigation in the uncharted waters of different legal systems: τhe case of enforcement of Foreign Arbitral Awards in the Greek territory” πραγματεύεται τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων για την επίλυση ναυτικών διαφορών στην Ελλάδα. Επιλέχθηκε από τους κριτές του ΙΒΑ προς βράβευση ως η καλύτερη εργασία στον τομέα του Ναυτικού Δικαίου και Δικαίου Μεταφορών.

Ο ΙΒΑ είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός δικηγόρων και δικηγορικών συλλόγων παγκοσμίως. Τα μέλη του ξεπερνούν τους 180 δικηγορικούς συλλόγους και τους 80.000 δικηγόρους διεθνώς. Το Συνέδριο του ΙΒΑ διοργανώνεται κάθε χρόνο, περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς δικαίου, με περίπου 200 συνεδρίες.

Η βράβευσή της αποτελεί μία ακόμα σημαντική διεθνή επιστημονική διάκριση των νέων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και, ειδικότερα, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

 
 
 
 

Current Style: Βασικό

espa.jpg