Πόσιμο - Θαλασσινό Νερό και Υγεία (Δι-ιδρυματικό) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πόσιμο - Θαλασσινό Νερό και Υγεία (Δι-ιδρυματικό)

Λέσβος

Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΟΣΙΜΟ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρησιμοποιείται μικτή διαδικασία μάθησης με 4 εβδομάδες διαλέξεις/εργαστήρια στη Μυτιλήνη και στην Πάτρα, και εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να προσφέρει, σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στο θέμα του νερού και περιλαμβάνει τη μελέτη των συγχρόνων προβλημάτων που άπτονται της ποιότητα του νερού καθώς και τη μελέτη του τρόπου πρόληψής τους. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρει ευρεία κατάρτιση και ερευνητική εκπαίδευση που θα ενισχύσει τις ικανότητες των σπουδαστών να είναι ανταγωνιστικοί στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον της διαχείρισης της ποιότητας του νερού, πόσιμου και της θάλασσας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων γνώσεις σε βάθος στα πεδία της χημείας και της μικροβιολογίας του νερού, τους μηχανισμούς που προκαλούν την ρύπανση και μόλυνση του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης, την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων, και της σχέσης (αλληλεπίδραση) των υπόγειων με τα επιφανειακά νερά, και γενικότερα της επίδρασης των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών στους υδάτινους πόρους, την ασφάλεια του νερού κατά την άντληση, μεταφορά και διανομή του, τον ρόλο του νερού στη Δημόσια Υγεία, τις μεθόδους επεξεργασίας και διανομής του, και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες που αποκτούν οι σπουδαστές είναι άριστα εξοπλισμένοι για να υπηρετήσουν τον τομέα της ποιότητας του νερού τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg