Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ρόδος

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1987 και είναι εγκατεστημένη στο νησί της Ρόδου. Απαρτίζεται από τρία Τμήματα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Οι σπουδές, οι επιστημονικές και ερευνητικές πράξεις, οι κοινωνικές και πολιτισμικές δράσεις των τριών Τμημάτων της Σχολής διαμορφώνουν μία σύγχρονη αντίληψη τόσο για τον ρόλο των Ανθρωπιστικών Επιστημών όσο και του Πανεπιστημίου στον σύγχρονο κόσμο.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ως ένα άλλο σταυροδρόμι ιδεών και μορφών ζωής προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο έρευνας με 11 μεταπτυχιακά προγράμματα και 19 ερευνητικά εργαστήρια, 70 περίπου διδάσκοντες και διδάσκουσες και 6.000 περίπου απόφοιτους και απόφοιτες από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 2.000 απόφοιτους και απόφοιτες από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι σήμερα, που διαμορφώνουν ένα πληθυσμό δυναμικό με πολλαπλές συνέργειες με την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη νησιωτικότητα-συνοριακότητα σε μοχλό ανάπτυξης και στηρίζοντας τη φιλοσοφία ενός ανοιχτού, καινοτόμου Πανεπιστήμιου.

Τμήματα

Κοσμήτορας

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός – Καθηγητής

Γραμματεία

Τσαμπίκα Κούρου

Τηλέφωνα

+30 2241099003
+30 2241099004

Ιστοσελίδα

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", 85132 Ρόδος

Current Style: Βασικό

espa.jpg