Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. ιδρύθηκε με το ΠΔ166/22.04.1988 (ΦΕΚ 76 Α: Ίδρυση Ειδικού Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου και έγκριση του Καταστατικού) με κεφάλαια και υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Current Style: Βασικό

espa.jpg