Συμβουλευτικoί Σταθμοί | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Συμβουλευτικoί Σταθμοί

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στοχεύοντας συστηματικά στην υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας  και ιδιαίτερα των φοιτητριών και των φοιτητών του ώστε να ολοκληρώσουν   απρόσκοπτα τις σπουδές τους, προσπαθεί να παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες.

Στη βάση αυτή, το «Δίκτυο Σταθμών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης» με διοικητική έδρα τη Μυτιλήνη,  ιδρύθηκε με απόφαση της υπ΄ αριθμ. 17/04.06.2008 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Το Δίκτυο, μέσα από την ίδρυση 6 παραρτημάτων στις 6 μονάδες του,  εξυπηρετεί αφενός την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους/στις φοιτητές/τριες, τους/τις εργαζομένους/νες στο Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία και αφετέρου την κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών και την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς σε θέματα ψυχοκοινωνικών αναγκών, κλινικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας.               

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους/τις συνεργάτες/ιδες σε κάθε νησί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να τα βρουν παρακάτω.

Current Style: Βασικό

espa.jpg