Δήλωση Προσβασιμότητας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δήλωση Προσβασιμότητας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’184 23/09/2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://www.aegean.gr/

Ο ιστότοπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσωρινά, δεν συνάδει πλήρωςμε το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) λόγω προσωρινής αδυναμίας που οφείλεται στην παλαιότητα κατασκευής του και δυσανάλογης επιβάρυνσης (άρθρο 5 Οδηγίας ΕΕ/2016/2102) για την περαιτέρω βελτίωσή του.

Στο κάτω μέρος του ιστοτόπου (footer) προσφέρεται δυνατότητα επιλογών εμφάνισης του ιστοτόπου σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης με τους χρωματισμούς: μαύρο/λευκό, λευκό/μαύρο και κίτρινο/μπλε.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (2251036171-3) ή  η υποβολή του αιτήματος του/της ενδιαφερόμενου/ης στο e-mail: contactus@aegean.gr. Αν το αίτημα δεν απαντηθεί εγκαίρως ή ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, email: press@synigoros.gr

Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός όλου του ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 2/3/2022.

Current Style: Βασικό

espa.jpg