Συγχρηματοδοτούμενα Έργα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΟΠΣ 6001325 | Upgrade of electronic equipment of the University of the Aegean
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ | Energy upgrade of the Cleovoulos building of the Aegean University in Rhodes
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων λόφου πανεπιστημίου Αιγαίου | Energy upgrading of the buildings of the university of Aegean hill
Μελέτη αποκατάστασης και επέκτασης Καράδειου κτιρίου στη Χίο | Study for the restoration and extension of the Karradeios building in Chios
Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο | Improvement of Aegean University Infrastructures in Syros and Rhodes
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο | Energy upgrade of the Cleovoulos building of the University of the Aegean in Rhodes
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του πανεπιστημίου Αιγαίου στο Β. Αιγαίο | Supply of electronic equipment for the academic units of the university of the aegean in north aegean
Προμήθεια εξοπλισμού & δημιουργία υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο | Supply of equipment & creation of infrastructure for the educational needs of the university of the Aegean in North islands
Ανέγερση κτιρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Μυτιλήνη | Erection of a building for the school of social sciences in Mytilene
Αποκατάσταση κτιρίου «ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ» στη Λήμνο | Restoration of the building "Garofalidio" in Lemnos
Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων
Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου

Current Style: Βασικό

espa.jpg