Παροχές Μέριμνας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Παροχές Μέριμνας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στοχεύοντας στη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και στην προαγωγή της πολιτισμικής - κοινωνικής ανάπτυξης και της σωματικής και ψυχικής υγείας και ψυχαγωγίας, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, υποστηρίζει μια σειρά από υπηρεσίες και παροχές.

Current Style: Βασικό

espa.jpg