Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 04.09.2023 έως και 29.09.2023

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 09.10.2023.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 02.10.2023 έως και 14.01.2024

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2023 έως και 06.01.2024).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 15.01.2024 έως και 09.02.2024

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 19.02.2024

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  12.02.2024 έως και 26.05.2024

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (05.05.2024) από 29.04.2024 έως και 12.05.2024)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 27.05.2024 έως και 21.06.2024

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 21η Ιουνίου 2024.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2024

Αργίες

 • 28/10/2023 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
 • 17/11/2023 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2024 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 18/03/2024 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2024 Εθνική εορτή
 • 01/05/2024 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 24/06/2024 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 07/09/2023, 08/10/2023
 • Λέσβου : 08/11/2023, 17/02/2024
 • Χίου      : 11/11/2023, 22/07/2024
 • Ρόδου   : 14/11/2023, 07/03/2024
 • Σύρου   : 13/11/2023, 06/12/2023
 • Σάμου   : 11/11/2023, 06/08/2024

Current Style: Βασικό

espa.jpg