Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 02.09.2019 έως και 27.09.2019

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 27η Σεπτεμβρίου 2019.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 07.10.2019.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 30.09.2019 έως και 10.01.2020

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2019 έως και 06.01.2020).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 13.01.2020 έως και 07.02.2020

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2020.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 17.02.2020

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 10.02.2020 έως και 22.05.2020

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 13.04.2020 έως και 26.04.2020)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 25.05.2020 έως και 19.06.2020

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 19η Ιουνίου 2020.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 29.06.2020

Αργίες

 • 28/10/2019 Εθνική εορτή
 • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07),  Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 8/10)
 • 17/11/2019 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2020 Εορτή Τριών Ιεραρχών
 • 02/03/2020 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03/2020 Εθνική εορτή
 • 01/05/2020 Πρωτομαγιά
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 08/06/2020 Εορτή Αγίου Πνεύματος  

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 08/10/2018
 • Λέσβου : 08/11/2018
 • Χίου      : 11/11/2018
 • Ρόδου   : 14/11/2018
 • Σύρου   : 06/12/2018
 • Ρόδου   : 07/03/2019
 • Σάμου   : 06/08/2019

Current Style: Βασικό