Σχολές & Τμήματα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Σχολές & Τμήματα

18 Τμήματα | 6 Σχολές | 6 νησιά του Αιγαίου

Σχολή Περιβάλλοντος

Οι Περιβαλλοντικές Σπουδές αποτελούν ιδρυτικό γνωστικό πεδίο του Πανεπιστημίου Αιγαίου·...

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ίδρυσε, διαμόρφωσε και διαχρονικά πρωτοπορεί στις περιβαλλοντικές σπουδές...

Σπουδές στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής που εμβαθύνουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων...

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το...

Σχολή Θετικών Επιστημών

H Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου, ιδρύθηκε το 1997.

Σκοπός του Τμήματος Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση σύγχρονων επιστημόνων και...

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων-επαγγελματιών που να συνδυάζουν δεξιότητες...

Πολυτεχνική Σχολή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό ίδρυμα, του οποίου...

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης παρέχει ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό πρόγραμμα...

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΠΣ) έχει ως αντικείμενο την...

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (...

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Μυτιλήνη  της Λέσβου, ιδρύθηκε το 1989.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ιδρύθηκε το 1984 και θεραπεύει τα γνωστικά...

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές...

Η Γεωγραφία εξετάζει τη σημασία του χώρου και της χωρικής διαφοροποίησης στην κατανόηση των...

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, παρέχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση...

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

H Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδρεύει στη Χίο και ιδρύθηκε το 1997...

Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με...

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα εμβληματικό Τμήμα,...

Το Tμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών κατέχει ηγετική θέση στις πανεπιστημιακές ...

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1987 και είναι εγκατεστημένη στο νησί της Ρόδου.

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)...

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συνθέτει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατανόηση...

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών αναδεικνύει τον χώρο της Μεσογείου ως αντικείμενο διεπιστημονικών...

Current Style: Βασικό

espa.jpg