Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης 21 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ) των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση, Παροχής Υπηρεσιών  συντήρησης  21  κεντρικών κλιματιστικών μονάδων  (Κ.Κ.Μ) των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη.

 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη,  ανέρχεται στο ποσό των (21Χ280€) = 5.880,00 € πρό ΦΠΑ   και στο ποσό των 6879,60με τον ΦΠΑ 17% .

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την ΤΡΙΤΗ  26-05-2020 και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης .τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951 ) και αποστολή στο e- mail: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο e-mail:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

22 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό