Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στ η Μεσόγειο» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής,κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία