Είστε εδώ

γνωστοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Διαμόρφωση χώρου για την Πειραματική Καλλιέργεια φυτών του Τμήματος Περιβάλλοντος σε χώρο πρασίνου του άνω των νέων κτηρίων, Οικοπέδου του ΠΑ»

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Σχετικά αρχεία