Είστε εδώ

Απόφαση ΚΕΕ ορισμού Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων Σύρου για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου μελών ΕΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου