Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση Υπηρεσιών ελέγχου BMS των κτηρίων Λόφου Παν/μίου Αιγαίου για την πλήρη διάγνωση των προαπαιτούμενων για την επισκευή και αναβάθμιση του συστήματος BMS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην  απ’ ευθείας ανάθεση ‘Υπηρεσιών  ελέγχου BMS των κτηρίων Λόφου Παν/μίου Αιγαίου για την πλήρη διάγνωση  των προαπαιτούμενων   για την  επισκευή  και  αναβάθμιση  του συστήματος BMS ,  καθώς και την σύνταξη  και υποβολή πλήρους  αναφοράς κατάλογου  των απαιτούμενων  υλικών   αντικατάστασης των υπαρχόντων  με παρόμοια ή νέα  γενιάς  με προκοστολόγηση τους , βάσει τεχνο-οικονομικών κριτηρίων .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται το ποσό των 2750,00€  € συμπεριλαμβανομένου   του  ΦΠΑ 24 %.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  12-12-2019  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,Λόφος Παν/μίου,  (Αρμόδιος υπάλληλος ο   κ Νίκος Μιχαλάκης τηλ. 22510 36951) ή  με ηλεκτρονική αποστολή στο   mail: mihalakis@aegean.gr.  

Ημερομηνία ανάρτησης

6 Δεκ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό