Είστε εδώ

Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση και επισκευή των κουφωμάτων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση Προμήθεια Υλικών  για την  συντήρηση και επισκευή των κουφωμάτων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες,  των  υπό προμήθεια ειδών  ανά  ομάδα, είναι ως παρακάτω :

Α. ομάδα ειδών (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ) :   Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης προμήθειας υαλοπινάκων ,   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1949,94 €  πλέον του ΦΠΑ 17 %   ποσού  331,50 €.

Β. ομάδα ειδών    (ανταλλακτικά   για την επισκευή μηχανισμών κουφωμάτων αλουμινίου). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 421,53 €  πλέον ΦΠΑ 17 %  ποσού  71,67 €.

Γ. ομάδα ειδών  (κλειδαριές  ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός  Προμήθειας Υλικών  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 374,17 €  πλέον ΦΠΑ 17%  ποσού  63,61  €.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι,  που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καλούνται  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα     25-05-2020  και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Γρηγόριος Μακαρώνης  .τηλ. επικοινωνίας : 22510 36954 ) και αποστολή στο e- mail: gmakaron@aegean.gr  

 

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό