Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση για την έκδοση από πιστοποιημένο φορέα, των Ηλεκτρονικών Δελτίων Ελέγχου του ψυκτικού εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην με απ’  ευθείας ανάθεση για την έκδοση από πιστοποιημένο φορέα, των Ηλεκτρονικών Δελτίων Ελέγχου του ψυκτικού εξοπλισμού  της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της   ανωτέρω Παροχής Υπηρεσίας  ανέρχεται στο συνολικό  ποσό των 2.500,00  €  με τον  ΦΠΑ 17  %   

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν καλούνται  να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  25-01-2021  και ώρα 10:00 π.μ. επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  (Διεύθυνση)  Λόφος Παν/μίου Αιγαίου (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας: 22510 36951) και αποστολή στο email: mihalakis@aegean.gr  ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. Επικοινωνίας: 22510 36954 και αποστολή στο e-mail:  gmakaron@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Ιαν 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό