Είστε εδώ

Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο CERN: Ο Παύλος Σκούπρας μιλά για την δική του ιστορία