Είστε εδώ

αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

                                                                                                                                                                        Μυτιλήνη, 27.06.2018
                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 13η Ιουνίου 2018,  ημέρα Τετάρτη, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκλέγεται ο Γεώργιος Τσιρτσής του Ευστρατίου, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας με θητεία τριών (3) ετών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2021.

                                                                                                          Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 

Καθηγητής Ανδρέας Τρούμπης

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχολή / Τμήμα