Σχολή Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Σχολή Περιβάλλοντος

Λέσβος

Οι Περιβαλλοντικές Σπουδές αποτελούν ιδρυτικό γνωστικό πεδίο του Πανεπιστημίου Αιγαίου· σηματοδοτούν την εξέλιξη του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι της Χώρας, κατά τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες, με την εισαγωγή νεωτερικών γνωστικών αντικειμένων που συγκροτούνται σταδιακά και συνεξελίσσονται με την πρόοδο της Γνώσης και τις απαιτητικές διεργασίες της ανθρώπινης κοινωνίας.

Η Σχολή περιβάλλοντος συγκροτείται πλέον από τρία Τμήματα: το αρχικό Τμήμα Περιβάλλοντος (έναρξη λειτουργίας 1986), το μοναδικό στη χώρα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (έναρξη λειτουργίας 1999), το οποίο μετονομάστηκε σε Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (2018) και το νεωτερικό Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (έναρξη λειτουργίας 2009). Τέσσερα είναι τα θεμελιώδη ακαδημαϊκά γνωρίσματα των Τμημάτων της Σχολής Περιβάλλοντος:

  • Η ανάδειξη ενός αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου, με σαφή συγκρότηση της επιστημονικής μεθόδου και του περιεχομένου του: η μελέτη του Περιβάλλοντος της Γης με τελικό στόχο τη διαχείριση και προστασία του, μέσα από- και μέσω της- γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών συστατικών στοιχείων του.
  • Η επιλογή και συνεχής εξέλιξη της διδακτικής προσέγγισης με βασική μέθοδο τη διεπιστημονική σύνθεση των θεμάτων ενδιαφέροντος, από τις βασικές φυσικές επιστήμες και τις τεχνολογικές εφαρμογές έως τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του ειδικότερου αντικειμένου που θεραπεύει κάθε Τμήμα.
  • Ο ερευνητικός προσανατολισμός των σπουδών ο οποίος ικανοποιεί την ανάγκη πρόσκτησης δεξιοτήτων συνεχούς προσαρμογής των αποφοίτων σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο.
  • Η καινοτομία και η εξωστρέφεια, μέσω της συνεχούς προσπάθειας των Τμημάτων να συντονίζονται με τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας αλλά και των τοπικών κοινοτήτων όπου εδρεύουν τα Τμήματα.

Τα ανωτέρω γνωρίσματα εντείνονται και επαυξάνονται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και τις Διδακτορικές Σπουδές που αποτελούν πραγματικά επιπρόσθετα γνωρίσματα αριστείας της Σχολής Περιβάλλοντος, ως άρρηκτα συνδεδεμένα με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης αλλά και την προετοιμασία στελεχών που διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό στίβο και την οικονομία ως επαγγελματίες.  Στην τελευταία διεθνή έκθεση αξιολόγησης της παγκόσμιας έρευνας (2010), βασισμένη στα αυστηρότατα κριτήρια του Web of Science, οι επιδόσεις της Σχολής είναι οι υψηλότερες κάθε άλλου επιστημονικού πεδίου και κάθε άλλου Πανεπιστημίου στη χώρα · επιπλέον, είναι καλύτερη κατά 20% του παγκόσμιου μέσου όρου επίδοσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. 

Τμήματα

Κοσμήτορας

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος – Καθηγητής

Γραμματεία

Μαίρη Πιττού

Τηλέφωνα

+30 2251036190
+30 2251036192

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Περιβάλλοντος, Κτίριο Επιστημών της Θάλασσας,1ος όροφος, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό

espa.jpg