Είστε εδώ

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης (τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Ομάδων/Ειδών, Προϋπολογισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών), για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο,Χίο, Σάμο και Λήμνο