Είστε εδώ

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση νέας Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Ιαν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό