Είστε εδώ

γνωστοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προμήθειας πυλών ασφαλείας, σταθμών εργασίας, ετικετών, αναγνώστη χειρός, εκτυπωτή μαζί με ανατυλικτήρα, όλα τεχνολογίας RFID

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Σχετικά αρχεία