Είστε εδώ

γνωστοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προμήθειας πυλών ασφαλείας, σταθμών εργασίας, ετικετών, αναγνώστη χειρός, εκτυπωτή μαζί με ανατυλικτήρα, όλα τεχνολογίας RFID

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Ιαν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό