Είστε εδώ

Προμήθεια Ανταλλακτικών και της παροχής Υπηρεσιών επισκευής -γενικού service οχημάτων του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Δύο αυτοκινήτων και μιάς μοτοσυκλέτας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση «Προμήθειας Ανταλλακτικών και  της παροχής Υπηρεσιών   επισκευής -γενικού service   οχημάτων  του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Δύο αυτοκινήτων  και μιάς μοτοσυκλέτας)» ως στην παρακάτω συνημμένη Τεχνική έκθεση & Προϋπολογισμό δαπάνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας και Υπηρεσίας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 432,00 € με τον ΦΠΑ 17% όσο αφορά στην Προμήθεια Ανταλλακτικών  και στο ποσό των 165,00€ με τον ΦΠΑ 17% όσο αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών.

Η  προαναφερόμενη δαπάνη θα  πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανά είδος της  προμήθειας  ανταλλακτικών  και  ανά είδος Υπηρεσιών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  3η-6ου -2019  και ώρα 09:00 πμ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

 

 

 

Συνημμένα : 1 . Τεχνική Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για  αυτοκίνητο  VOLKS WAGEN CADDY ΙΧ φορτηγό   ΜΥΕ5995, προ ημερών διαπιστώθηκε  εξάντληση  της μπαταρίας του, με  συνέπεια  το αυτοκίνητο να τεθεί   προσωρινά εκτός κυκλοφορίας . Το προηγούμενο  γενικό service του αυτοκινήτου , είχε γίνει τον Ιούλιο 2017.  Ως  εκ τούτων, κρίνεται ως αναγκαία η  κατά το συντομότερο δυνατόν η  προμήθεια μπαταρίας και  ανταλλακτικών  και η παροχή υπηρεσιών επισκευής  και   γενικού   service    του αυτοκινήτου.  

Για  αυτοκίνητο  RENAULT CLIO ΙΧ αυτοκίνητο   ΚΗΙ 6746 , το προηγούμενο  γενικό service του  ,είχε γίνει τον Ιούλιο 2017    και  επομένως κρίνεται   ως αναγκαία η  κατά το συντομότερο δυνατόν διεξαγωγή    γενικού   service.         

Για την Μοτοσυκλέτα ΜΥΚ 511, διαπιστώθηκε  φθορά του πίσω λάστιχου    και της  σαμπρέλας , η μίζα του δεν λειτουργεί , η μπαταρία είναι εξαντλημένη . Επομένως  υπάρχει άμεση ανάγκη προμήθειας λάστιχου με σαμπρέλα , μίζας  ,  μπαταρίας και λιπαντικών, καθώς επίσης και  παροχής  υπηρεσιών επισκευής  και γενικού ελέγχου  - service . 

Μετά από έρευνα  της    η  Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με τον οδηγό των οχημάτων και έρευνα  ,   στην αγορά  και   συνεργεία  αυτοκινήτων  και μοτοσυκλετών της Μυτιλήνης , διαπιστώσαμε ότι  για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ως άνω οχημάτων ,θα  προκύψει η ως παρακάτω   προϋπολογιζόμενη  προμήθειας ανταλλακτικών  και παροχής υπηρεσιών ανά όχημα    :

 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

α/α

Είδος ανταλλακτικών

Για το αυτοκίνητο VOLKS WAGEN CADDY  ΜΥΕ5995

Ποσότητα / ΜΜ

Προϋπολογιζόμενη τιμή  με τον ΦΠΑ 17%

1

ΛΑΔΙΑ 10W40 FULL SINTHETIC

 

4  lt

40

2

Φ.ΛΑΔΙΟΥ           

1

5

3

Φ.ΑΕΡΟΣ             

 

1

9

4

Φ.ΒΕΝΖΙΝΗΣ       

 

1

6

5

ΜΠΟΥΖΙ             

 

4

20

6

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ           

 

2τμχ 220ml

10

7

ΠΑΡΑΦΛΟΥ               

5lt

22

8

ΚΑΘΑΡ. ΦΡΕΝΩΝ      

 

1

5

9

ΜΠΑΤΑΡΙΑ           

 

1

76

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VOLKS WAGEN CADDY  

193,00€

 

α/α

Είδος ανταλλακτικών

Για το αυτοκίνητο RENAULT CLIO ΚΗΙ6746

Ποσότητα / ΜΜ

Προϋπολογιζόμενη τιμή  με τον ΦΠΑ 17%

1

ΛΑΔΙΑ 10W40 FULL SINTHETIC

 

4  lt

40

2

Φ.ΛΑΔΙΟΥ           

1

6

3

Φ.ΑΕΡΟΣ             

 

1

11

4

Φ.ΒΕΝΖΙΝΗΣ       

 

1

10

5

ΜΠΟΥΖΙ             

 

4

20

6

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ           

 

2τμχ 220ml

10

7

ΠΑΡΑΦΛΟΥ               

5lt

22

8

ΚΑΘ.ΦΡΕΝΩΝ      

 

1

5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ RENAULT CLIO

124,00€

 

α/α

Είδος ανταλλακτικών

Για Την  Μοτοσυκλέτα   ΜΥΚ 511

Ποσότητα / ΜΜ

Προϋπολογιζόμενη τιμή  με τον ΦΠΑ 17%

1

Πίσω Λάστιχο και σαμπρέλα

 

1

45

2

Μπαταρία και μίζα            

1

60

3

Λιπαντικά

 

1

10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  μοτοσυκλέτας   

115,00€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ως ΑΝΩ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ    =193,00 +124,00 +115  =

 

432,00€

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ  SERVICE

 

  Υπηρεσίες  γενικού  σέρβις    

Προϋπολογιζόμενη τιμή  με τον ΦΠΑ 17%

Υπηρεσίες  γενικού  σέρβις του αυτοκινήτου  ΜΥΕ5995 VOLKS WAGEN CADDY

 

70 €

Υπηρεσίες  γενικού  σέρβις του αυτοκινήτου  RENAULT CLIO ΗΙ6746

70 €

Υπηρεσίες  επισκευής και γενικού  σέρβις της μοτοσυκλέτας ΜΥΚ  511

25€

ΣΥΝΟΛΟ =

165,00€

 

Οι ως άνω δαπάνες , θα καλυφθούν από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Παν/μίου Αιγαίου ως παρακάτω : 1 . Για την  προμήθεια ανταλλακτικών , προϋπολογισμού δαπάνης 432,00 € π από τον κωδικό 1431 Α   2. για την παροχή υπηρεσιών  επισκευής & γενικών  services, Προϋπολογισμού 165,00 € από τον κωδικό 0881 Α. 

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος