Είστε εδώ

Προμήθεια ενός γραφείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός γωνιακού γραφείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο  ποσό των 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 02-07-2019 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  (Παλιούρα Ντίνα, τηλ. επικοινωνίας 22710-35064) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: kpal@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Ιουν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Διοικητική μονάδα

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Χίου

Current Style: Βασικό