Είστε εδώ

Προμήθεια σετ στυλό/μολύβι σε χάρτινη θήκη, ξύλινων μολυβιών και υφασμάτινων τσαντών

Μυτιλήνη, 12/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σετ στυλό/μολύβι σε χάρτινη θήκη, ξύλινων μολυβιών, και  υφασμάτινων τσαντών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ, ανά είδος. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός των ως άνω εκτυπώσεων καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Είδος

Ποσότητα σε τεμάχια

Προϋπολογισμός

προ ΦΠΑ

1

Σετ στυλό/μολύβι σε χάρτινη θήκη

3.000

2.820,00€

2

Ξύλινα μολύβια

10.000

1.282,00€

3

Υφασμάτινες τσάντες

1.500

2.820,00€

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 18-11-2019 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Νοε 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διοικητική μονάδα

Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών