Είστε εδώ

απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος λέβητα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) βάρους περίπου 320 Kg από το κτίριο ΤΩΘΒΕ έως το κτίριο Λέσχης.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί  στην με την διαδικασία της απ’  ευθείας ανάθεσης,   υπηρεσία  μεταφοράς με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος ,  λέβητα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)  βάρους περίπου 320 Kg από το κτίριο ΤΩΘΒΕ  έως το κτίριο Λέσχης.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας  ,  ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα   ΕΥΡΩ (350,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Τρίτη 18/05/2021 και ώρα 10η:00  π.μ. επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, με τους κ.κ.:  

  • Μιχαλάκη Νίκο  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951
  • Μακαρώνη Γρηγόρη  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954

 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:   mihalakis@aegean.gr  &  gmakaron@aegean.gr

 

 Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Μάιος 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό