Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτεραιοποιεί δράσεις με θετικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα / ERG+STORIES 18.07.2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτεραιοποιεί δράσεις με θετικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα / ERG+STORIES 18.07.2022

Χ. Βιτσιλάκη: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτεραιοποιεί δράσεις με θετικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα

Το «πράσινο» Πανεπιστήμιο έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στα πρωτοπόρα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσον αφορά στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργάζεται με ερευνητικούς οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα για την υλοποίηση αειφόρων στρατηγικών επιλογών.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1984 και απλώνεται σε έξι νησιά, έχοντας παρουσία σε πέντε Νομούς του Αιγαίου, είναι γνωστό για τις καινοτομίες και τις διακρίσεις, την πολυνησιωτικότητα και την  εισαγωγή νεωτερικών αντικειμένων.

Με «σημαία» τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει αρκετούς λόγους για να το επιλέξει κανείς για τις σπουδές του.  Συναντήσαμε την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρυσή Βιτσιλάκη, η οποία μας μίλησε για τις διακρίσεις του Πανεπιστημίου, για την Γαλάζια Ανάπτυξη, για τα καινοτόμα προγράμματα που συμμετέχουν αλλά και τα προτζεκτ που τρέχουν για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα και τέλος μας περιέγραψε τους λόγους που ένας υποψήφιος φοιτητής αξίζει να διαλέξει το συγκεκριμένο ίδρυμα.

1.       Κυρία Βιτσιλάκη, το 2022 διακριθήκατε ανάμεσα σε 1115 ΑΕΙ παγκοσμίως στο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης για ποιοτική εκπαίδευση. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό;

Πρωτίστως να τονίσουμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση για την ανώτατη εκπαίδευση να προχωρά σε πρωτοβουλίες για να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και να επιλέξει δράσεις με σαφές κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανάμεσα στα πλέον πρωτοπόρα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσον αφορά στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αξιολόγηση έγινε σε έξι από τους 17 στόχους του ΟΗΕ:  SDG1: Μηδενική φτώχεια, SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDG5: Ισότητα των φύλων, SDG9: Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, SDG13: Δράση για το κλίμα  και SDG17: Συνεργασία για τους στόχους. Ιδιαίτερα ξεχώρισε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ποιοτική εκπαίδευση, γεγονός που καταδεικνύει ότι αναγνωρίζεται το κοινωνικό και επιστημονικό έργο που επιτελεί, η συμμετοχή σε προγράμματα που προάγουν την αειφορία με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία.

 2.       Σαν Πανεπιστήμιο προωθείτε τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Μπορείτε να αναφερθείτε εκτενέστερα σε αυτό;

Η Γαλάζια Ανάπτυξη και μάλιστα η Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία είναι μια μεγάλη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα συνδεδεμένη με την Πράσινη Συμφωνία. Η στροφή των πολιτικών και της στρατηγικής εκπορεύεται από τη μεγάλη «στροφή» στη θάλασσα, καθώς σχετίζεται με την προτεραιότητα άρσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και την αναγκαιότητα δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς η θάλασσα, είναι συστατικό στοιχείο της ύπαρξής του. Τόσο η θέση του στο Αιγαίο όσο και η συνεργασία με ερευνητικούς οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό το έχουν ήδη αναδείξει σε κορυφαίο ίδρυμα σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης (ωκεανογραφία, ναυτιλία, λιμάνια, θαλάσσιες τεχνολογίες, εκπαίδευση, κατάρτιση και  δεξιότητες για τα γαλάζια επαγγέλματα, νησιωτική ανάπτυξη, θαλάσσιος τουρισμός, προστασία θαλασσίου, ναυτική και ναυτιλιακή παράδοση και κληρονομιά). Η Γαλάζια Ανάπτυξη είναι μια οριζόντια δράση που ενώνει όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μέσω της τεχνολογίας, των καινοτόμων προσεγγίσεων και της αριστείας, χρωματίζοντας το Πανεπιστήμιο με τα χρώματα της θάλασσας του Αιγαίου.

3.       Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής πράσινων νησιών (Αστυπάλαια, Τήλος, Ρόδος). Πείτε μας δύο λόγια για αυτό;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι απόλυτα προσανατολισμένο στην παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Έτσι, δεν θα μπορούσε να μην έχει παρουσία σε κομβικής σημασίας προγράμματα για την υλοποίηση «πράσινων» στρατηγικών επιλογών. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει με έρευνα για τις απόψεις και τις αντιλήψεις των κατοίκων και των τουριστών για την ενεργειακή μετάβαση και την κινητικότητα, με Εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού και διοργάνωση Focus Groups για την κοινωνική αποδοχή και με εκπαίδευση των εμπλεκομένων ομάδων στην πράσινη ανάπτυξη.

 4.       Μιας και διανύουμε την περίοδο πριν την υποβολή μηχανογραφικού, γιατί ένας υποψήφιος φοιτητής να επιλέξει το Πανεπιστήμιό σας, όπως επίσης τι θα τον συμβουλεύατε πριν υποβάλει την αίτηση;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει σύγχρονες και υψηλού επιπέδου σπουδές, που δίνουν τις κατά το δυνατό καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, αφού απαντούν στη ζήτηση της αγοράς εργασίας, ενώ χάρη στη δεμένη ακαδημαϊκή κοινότητα, δίνονται προοπτικές και εξατομικευμένες ευκαιρίες βάσει των ταλέντων και των αναζητήσεων που έχει κάθε  φοιτητής και φοιτήτρια. Επίσης,  οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν μέριμνα και οφέλη, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, εκτός από όσους/ες δικαιούνται δωρεάν σίτιση (με εισοδηματικά κριτήρια), σε όλους/ες τους/τις υπόλοιπους/ες, η ίδια παροχή έχει κόστος 3 ευρώ ανά ημέρα (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων), δηλαδή λιγότερο από 100 ευρώ το μήνα. Επίσης, το Πανεπιστήμιο διαθέτει συνολικά πάνω από 800 κλίνες σε όλα τα νησιά, είτε ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες. Επιπλέον, το ποσοστό πρακτικής εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φτάνει και το 75%. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα ένταξης στην αγορά εργασίας και μια ευκαιρία για φοιτητές και φοιτήτριες, το οποίο αποτελεί μια εξαιρετική προοπτική.

5.       Τέλος, μπορείτε να αναφερθείτε στα προγράμματα που «τρέχετε» για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα;

Το Πανεπιστήμιο μας όπως προείπαμε, προτεραιοποιεί δράσεις και προγράμματα με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος υλοποιεί το Κέντρο Βιώσιμης Κυκλικής Βιοικονομίας και Ενέργειας _BIOECONOMY με στόχο την υποστήριξη της Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. Αντίστοιχα, στο Τμήμα Γεωγραφίας το Life Terracescape που αφορά στη μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές, μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επίσης, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών προχωρά στη δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο, το Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)

Ακόμα, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών «τρέχει» το HARMONY, που αφορά σε ολιστική προσέγγιση για την παροχή εργαλείων χωροταξικού σχεδιασμού και μεταφορών και παροχή υποδείξεων σε μητροπολιτικές και περιφερειακές αρχές για μια βιώσιμη μετάβαση σε μια νέα εποχή κινητικότητας.

Στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής το AGRICA II, ένα  Δίκτυο Αριστείας στην Αγροδιατροφική Έρευνα και Καινοτομία του Αιγαίου και τέλος, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας η Διασυνοριακή Συνεργασία, για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: Χ. Βιτσιλάκη: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτεραιοποιεί δράσεις με θετικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα (esgstories.gr)

 

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Ιουλ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Το πανεπιστήμιο στην επικαιρότητα

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg