Είστε εδώ

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων

Προγραμματική Περίοδος

2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Νοτίου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

572.704,24 €

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή

Δημιουργία κέντρου αριστείας έρευνας για τη μέλισσα, ερευνητικής υποδομής για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και

δημιουργία υποδομής για την σχεδίαση συστημάτων και εφαρμογών για την αγροδιατροφή και τον τουρισμό εμπειρίας.

Current Style: Βασικό