Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου

Προγραμματική Περίοδος / Programming Period

2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Operational Programme

Νοτίου Αιγαίου

Προϋπολογισμός / Budget

403.760,84 €

Ταμείο / Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή / Description

Δημιουργία δύο νέων ερευνητικών υποδομών στο Νομό Δωδεκανήσου (πλατφόρμα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και

ερευνητική e Υποδομή για τους πόρους επιχειρηματικής καινοτομίας στο Νότιο Αιγαίο).

Current Style: Βασικό

espa.jpg