Απονομή Πτυχίου – Ορκωμοσία | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Απονομή Πτυχίου – Ορκωμοσία

Τελετή καθομολόγησης

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας) και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται με Απόφαση Πρύτανη και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων

Για τη χορήγηση του πτυχίου/διπλώματος, εκτός από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του (αριθμός μαθημάτων και αριθμός ECTS), είναι απαραίτητη η μη ύπαρξη των παρακάτω εκκρεμοτήτων με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

 • Να έχουν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη τυχόν δανεισθέντα βιβλία και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Σε περίπτωση στέγασης από το Ίδρυμα, να έχει επιστραφεί το κλειδί του δωματίου και σε περίπτωση χρήσης δωματίου-εστίας κατά τη θερινή περίοδο να έχει εξοφληθεί το ενοίκιο.
 • Να έχει επιστραφεί στα Εργαστήρια του Τμήματος/Σχολής ή του Ιδρύματος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
 • Να έχει επιστραφεί στη Γραμματεία Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία σε CD, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Να έχει διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με καμία Υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. επιστροφή καταβεβλημένης επιχορήγησης Erasmus, όταν συντρέχουν λόγοι προς τούτο).

Υποβολή αίτησης

Για τη συμμετοχή στην τελετή καθομολόγησης, απαιτείται η υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει ενάμιση μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της τελετής καθομολόγησης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο συνήθως διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες.

Περγαμηνή

Για τη χορήγηση του Πτυχίου ή του Διπλώματος και σε περγαμηνή, χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των €10 σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

 

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί (με e-mail) η απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τελετή

Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες το επιθυμούν, συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η τήβεννος παραλαμβάνεται την παραμονή ή ανήμερα της τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος.

Το κείμενο της καθομολόγησης (Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών). Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας.

Η προσφώνηση των ονομάτων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του πτυχίου ή διπλώματος πραγματοποιείται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ή διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών).

Πτυχίο / Δίπλωμα

Το Πτυχίο ή το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και απονέμεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν οι απόφοιτοι κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • δύο αντίγραφα του πτυχίου/διπλώματος, 
 • το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
 • περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση και έχουν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο,
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχιούχου/Διπλωματούχου,
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (στα Τμήματα και για τους/τις αποφοίτους που ικανοποιούν τον αναγκαίο αριθμό σχετικών μαθημάτων) και
 • επιστολή Πρύτανη

Ορκωμοσία στο εξωτερικό

Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της ορκωμοσίας των φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες ολοκλήρωσαν οποιοδήποτε κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό και ενώπιον των ελληνικών Προξενικών και Πρεσβευτικών Αρχών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι, οι πτυχιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να αποδεικνύουν ότι ευρίσκονται νομίμως στο έδαφος της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία καθώς και ότι η παραμονή τους εκεί δεν είναι περιστασιακή (πχ τουρισμός), αλλά συνδέεται με συνέχιση των σπουδών τους ή εργασιακή σχέση. Για περαιτέρω πληροφορίες συνιστάται η επικοινωνία με τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg