Βιβλιοθήκη | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Βιβλιοθήκη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κέντρο Πληροφόρησης

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί βασική δομή υποστήριξης της ακαδημαϊκής – ερευνητικής διαδικασίας. Έργο της Βιβλιοθήκης είναι η διαρκής ενημέρωση της συλλογής βιβλίων, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφορίας και σε ηλεκτρονικές εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών όπως και η διατήρηση του αρχείου των διατριβών που εκπονούνται από φοιτητές και φοιτήτριες των τριών κύκλων σπουδών.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί Παραρτήματα και στα έξι νησιά παρουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σε κάθε παράρτημα υποστηρίζεται συλλογή που εξυπηρετεί τις Σχολές της αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Μονάδας, με την επιπλέον δυνατότητα του διαδανεισμού έντυπων βιβλίων από χρήστες άλλων Μονάδων. Εκτός από την πρόσβαση στις επιμέρους συλλογές του εσωτερικού δικτύου Παραρτημάτων, η Βιβλιοθήκη είναι συνδεδεμένη με εθνικές και διεθνείς Δομές – Πλατφόρμες άντλησης βιβλιογραφίας και πληροφορίας.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Current Style: Βασικό

espa.jpg