Περιοδικό Αιγαίο.Edu | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιοδικό Αιγαίο.Edu

Το περιοδικό Αιγαίο.Edu σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρακολουθεί και να προβάλλει πτυχές της ζωής της αιγαιακής πανεπιστημιακής κοινότητας, αποτυπώνοντας ένα σημαντικό κομμάτι τους και αναδεικνύοντας την ποικιλία, την ποιότητα, το εύρος, τις αιχμές τους - το πανεπιστήμιό μας ως ζωντανό και εξελισσόμενο οργανισμό.

Ήδη από την πρώτη εμφάνιση του περιοδικού, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-7,  είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ενδιαφέρουσες  όψεις της ακαδημαϊκής και ερευνητικής-ποικιλότητας του πρώτου πολυνησιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.

Τα τεύχη του περιοδικού προσφέρονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ από το 5ο τεύχος του, το περιοδικό προσφέρεται ψηφιακά και στην αγγλική γλώσσα.

Καλωσήρθατε στον κόσμο του Αιγαίο.Εdu!

2020-2021

 Το 6ο τεύχος  περιλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη μεταφέρει πληροφορίες για μία σειρά ερευνητικών δράσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο και κατά την περίοδο της πανδημίας και αναδεικνύουν τα γρήγορα αντανακλαστικά του επιστημονικού προσωπικού του Π.Α. απέναντι στις έκτακτες συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα και έντονα την κοινωνία. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε σειρά ιδρυματικών δράσεων που έρχονται να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο το Π.Α. αντιλαμβάνεται τα επόμενα βήματά του στις νέες και αυξανόμενες απαιτήσεις ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος σε διαρκή εξέλιξη τόσο στον εθνικό όσο και στο διεθνή χώρο 

Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

 

2020-2021

The 6th issue includes two sections. The first carries information about a series of research activities, which were developed in the context and during the pandemic period and highlight the quick reflexes of the academic staff of the University of the Aegean against the extraordinary conditions that directly and strongly affect society. The second section refers to a series of institutional actions that come to highlight the way in which UAegean realizes its next steps in the new and growing demands of a constantly evolving university environment both nationally and internationally

Professor Elena Theodoropoulou

Vice-Rector of Academic Affairs  & Students Welfare

 

aigaio-edu-issue-6-thumb.jpg

Ελληνική έκδοση

aigaio-edu-issue-6-thumb-en.jpg

English version

 

2019-2020

Το 5ο τεύχος φιλοξενεί ενδεικτικά στιγμιότυπα από την πορεία φοιτητών, φοιτητριών, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο αλλά και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από σχετικά πρόσφατες δραστηριότητες, ενέργειες, επιλογές, προσπάθειες, που διακρίθηκαν είτε αποσπώντας βραβεία, είτε αναδεικνύοντας σημαντικές ερευνητικές στιγμές είτε σηματοδοτώντας επαγγελματικές επιτεύξεις είτε προβάλλοντας ενδιαφέρουσες διαδρομές σπουδών. 

 

Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

 

aigaio-edu-issue-5-thumb.jpg

Ελληνική έκδοση

aigaio-edu-issue-5-thumb-en.jpg

English version

 

2018-2019

Το 4ο τεύχος φιλοξενεί ενδεικτικά δράσεις που αναδεικνύουν έναν ισχυρό βραχίονα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, σχετικό με την πτυχή της διεθνοποίησης. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 σε πληθώρα διαφορετικών αντικειμένων: από συμμετοχές φοιτητών & φοιτητριών σε διεθνείς διαγωνισμούς ή με διεθνή συμμετοχή, σε εθελοντικές δράσεις σε επίπεδο κοινωνικής ευθύνης, διεθνή συνέδρια και συμπόσια, διεθνή θερινά μεταπτυχιακά σχολεία , διεθνείς συνεργασίες, διεθνή προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, παγκόσμιες διακρίσεις σε καινοτόμες ιδέες, προγράμματα μεταφοράς τεχνογνωσίας γύρω από την καινοτομία, πειραματικά projects για το περιβάλλον, ερευνητικά προγράμματα για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

 

Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

 

aigaio-edu-issue-4-thumb.jpg

2017-2018

To 3ο τεύχος του Αιγαίο-Edu είναι αφιερωμένο στην 30ετή συνέχεια, όσο & στην εξωστρέφεια της κοινότητας του Αιγαίου που αντλεί από την αιγαιακή παράδοση και δύναμη. Περιέχει εκτεταμένη πληροφόρηση για την κινητικότητα των μελών του Πανεπιστημίου σε ανταλλαγές προς και από το εξωτερικό που αφορούν τόσο στο φοιτητικό όσο και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, μέσω του προγράμματος Εrasmus αλλά και μέσα από άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ή ανεξάρτητα προγράμματα, συνδυαζόμενα με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Η πληροφόρηση αυτή αναδεικνύει σε ένα βαθμό το διεθνές προφίλ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Καθ. Ελένη Α. Θανοπούλου

Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας 

 

aigaio-edu-issue-3-thumb.jpg

2016-2017/2

Στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού παρουσιάζεται ένα πλήθος δράσεων που καταδεικνύει  την ευρύτητα και τον πλούτο των ενασχολήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται: το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου, η αρχαιολογική ανασκαφή στο Καστρούλι Φωκίδας, η χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στην παράκτια ζώνη, πολλαπλές φοιτητικές δραστηριότητες, δράσεις που στόχο έχουν την κοινωνική συμβολή και τη  διάδραση με τις τοπικές κοινωνίες ως ένα από τα βασικά σημεία της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και δράσεις   για τους/τις πρόσφυγες, καθώς το Πανεπιστήμιό μας έχει αποδείξει από τις πρώτες κιόλας ημέρες της λεγόμενης «προσφυγικής κρίσης» την ευαισθησία του και την πρόθεσή του για ουσιαστική αρωγή και συμβολή στις προσπάθειες της Πολιτείας και όλων των εμπλεκομένων φορέων.

 

Καθ. Αλεξάνδρα Μπούνια

Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας 

 

aigaio-edu-issue-2-thumb.jpg

2016-2017/1

Στο 1ο τεύχος του ΑΙΓΑΙΟ-EDU, ρίχνουµε µια µατιά στη «θάλασσα» των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των µελών της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας. Πρόκειται για ένα µικρό, ενδεικτικό µόνον, µέρος μιας εντεινόμενης δραστηριότητας κάθε µορφής και είδους: από τα φοιτητικά Βραβεία Αριστείας και τις διακρίσεις αποφοίτων & φοιτητών/τριών  στην Εξωτερική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τον Αθλητισμό & τον Πολιτισμό στα Παιχνίδια Στρατηγικής, από το Αιγαίο 50:50 της Ισόρροπης Συμμετοχής στην Ομάδα Καρατέπε  ως πρωτοβουλία για το προσφυγικό ζήτημα, από την  αρχαιολογική στην κοινωνιολογικήκ και ανθρωπολογική  στην ψυχολογική έρευνα  από Πανελλήνια Συνέδρια, Διημερίδες  και Εργαστήρια, στην Κοινωνιολογία, τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό  και τον Ψηφιακό Πολιτισμό 

σε Διεθνή Διεπιστημονικά Συνέδρια στα ζητήματα της Νησολογίας  και της Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα και σε Διεθνείς Ημέρες Εργαστηρίων στην Πρακτική Φιλοσοφία

 

Καθ. Αλεξάνδρα Μπούνια

Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας

 

aigaio-edu-issue-1-thumb.jpg

Current Style: Βασικό

espa.jpg