Υποτροφίες | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υποτροφίες

Γενικά

Κάθε χρόνο προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός υποτροφιών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις προκηρύξεις αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στο Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να ενημερωθούν για τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών και τη διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων. 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Βασικός φορέας παροχής υποτροφιών είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και για τα πρώτα τρία (3) έτη σπουδών, ανάλογα με την επίδοση στα μαθήματα. Οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν τους δικαιούχους των παραπάνω υποτροφιών μία φορά ετησίως. Η ημερομηνία αλλάζει κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από το χρονικό διάστημα δρομολόγησης των απαραίτητων διαδικασιών από το Ι.Κ.Υ.

Άλλες πηγές χρηματοδότησης 

Η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τα κατά τόπους Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και το Γραφείο Διασύνδεσης αναρτούν προκηρύξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Υποτροφίες) και από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ενδεικτικές πηγές Υποτροφιών:

Υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες διάφορων φορέων για σπουδές στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://studies.aegean.gr/node/177

Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Πληροφορίες για υποτροφίες από διάφορους φορείς για σπουδές στο εξωτερικό μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://studies.aegean.gr/node/176

Current Style: Βασικό

espa.jpg