Διασφάλιση Ποιότητας - ΜΟ.ΔΙ.Π. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διασφάλιση Ποιότητας - ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)  

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης Ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Current Style: Βασικό

espa.jpg