Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνίσταται στη δέσμευση της Διοίκησης, όπως είναι αποτυπωμένη και στα επίσημα κείμενα των οργάνων του Ιδρύματος, ως προς την παροχή παιδείας και την παραγωγή νέας γνώσης σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας ως αρμόζει στο ακαδημαϊκό ήθος.

Η πολιτική ποιότητας αρθρώνεται σε δύο κύριους άξονες:

  1. Στον στρατηγικό άξονα:  Αποστολή και Στρατηγικοί στόχοι ποιότητας του Ιδρύματος
  2. Στον επιχειρησιακό άξονα : Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου (pdf)

Current Style: Βασικό

espa.jpg